Bestuur

Samenstelling van het Bestuur van Balint Nederland (01-01-2023)

Voorzitter             : Jan van Trier

Secretaris             : Tom van der Lee (Robbert van Alphen de Veer, ondersteuning)

Penningmeester   : Ianthe Leeuw-Tjiong (Ton van Dalen, waarnemend)

Accreditering       : Gerard Daggelders

Algemeen             : vacature

Algemeen             : vacature

Wij zoeken momenteel naar nieuwe bestuursleden.
Mail voor informatie aan: secretariaat@balint.nl