Bestuur

Samenstelling van het Bestuur van Balint Nederland (11-7-2022)

Voorzitter               : Jan van Trier

Secretaris               : vacature

Penningmeester     : vacature (Ton van Dalen, waarnemend)

Tom van der Lee   : Algemene bestuurszaken

Gerard Daggelders: accrediteringszaken

Wij zoeken momenteel naar nieuwe bestuursleden. Voor informatie: scretariaat@balint.nl