Intervisiedag voor Balintbegeleiders

Zaterdag 1 juni 2024  -  (PROGRAMMA)

Zoals gebruikelijk is er in de ochtend een presentatie en een Balint sessie, na de lunch een tweede Balint sessie.             (PROGRAMMA)

Presentatie wordt gegeven door 
Felix Gimbrère, psychiater, persoonsgericht psychotherapeut en groepstherapeut
en 
Ianthe Leeuw- Tjiong, psychotherapeut en systeemtherapeut, werkzaam bij Aerrea en in eigen praktijk. 
Beiden hebben ruime ervaring met Balintwerk en zij begeleiden vandaag ook de balintsessies. 
Felix is, na 16 jaar, afscheid aan het nemen van zijn 4 Balintgroepen en we krijgen de kans te mogen leren en genieten van zijn ruime ervaring!
Welke verschillen heeft hij ervaren tussen de groepen en wat kom je tegen wanneer je zo lang met een groep mag meelopen. Bijvoorbeeld vragen als:
•  welke afstand en nabijheid hanteer je als begeleider:-ga je mee naar de barbecue of neem je de uitnodiging aan voor een verjaardagsfeest; 
•  wie kaart het aan, wanneer iemand structureel minder komt; 
•  hoe ga je verder als groep, wanneer groepsleden overlijden of te maken krijgen met suïcide in hun gezin of op het werk?
Ianthe laat in de aansluitende Balintsessie zien hoe je middels sculpting, een experiëntiële techniek uit de systeemtherapie, een casus kunt onderzoeken.

Informatie:
Locatie: Antropia, Driebergen. 
Aanmelden: e-mail naar secretariaat@balint.nl 
Accreditatie: voor psychiaters en huisartsen: ABAN 4 punten 
Kosten: Gratis voor balintbegeleiders aangesloten en geaccrediteerd bij de vereniging 'Balint Nederland’ of voor genodigden. 
              Belangstellenden € 75,-. Graag contact opnemen met J. van Trier.
Doelgroep: Balintgroepbegeleiders, huisarts-voorzitters en belangstellenden. 
Informatie: Jan van Trier (06-53734145 of jvantrier@gmail.com.)

 

Downloads:

Nieuws Overzicht