Balintgroep Den Haag

Overzicht

Balintgroep begeleider Thomas Knap
Beroep begeleider psychiater
Emailadres begeleider   knapgeld@planet.nl 
Huisarts voorzitter  Herman Schim van der Loeff, specialist ouderengeneeskunde.
Emailadres voorzitter  h.schimvanderloeff@rudolfsteinerzorg.nl
Plaats van samenkomst Rudolf Steiner Zorg,
Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD  Den Haag
Frequentie de 3e of 4e donderdag van de maand
Aantal bijeenkomsten per jaar 10
Aanvangstijd/duur van een bijeenkomst 19.30-22.30 uur
Aanwezigheid 7x, tenzij ziekte of anderszins deelname onmogelijk maakt.
De data rond de zomervakantie worden mogelijk in overleg gewijzigd in verband met veranderde vakantieplannen.
Kosten deelname aan groep* Inlichtingen via de voorzitter
Aantal deelnemers 8
Aantal nog beschikbare plaatsen
In de onze Balintgroep is momenteel plaats voor nieuwe deelnemers; iedere maand hebben we op een donderdagavond een bijeenkomst op een makkelijk te bereiken locatie in Den Haag.
Wanneer je geïnteresseerd bent stuur dan een emailbericht naar Thomas Knap, psychiater en begeleider van onze groep: knapgeld@planet.nl of bel hem op telefoonnummer 06 - 20 80 07 98.
Overige info Specifieke intervisie volgens de BALINT methode voor huisartsen en andere professionals in de zorg.
Het doel van de methode is het bevorderen van de competenties:
 - Professionaliteit
 - Samenwerking
 - Communicatie

Methodiek:
Er wordt gediscussieerd aan de hand van ingebrachte casuïstiek van de deelnemers.
Na vraagverheldering van de casus wordt ingegaan op wat de casus oproept bij de deelnemers (dit zonder inbreng van degene die de casus presenteert) en wordt  gekeken naar het proces in de groep dat de casus teweegbrengt. Daarna wordt teruggekoppeld naar degene die de casus inbracht. De volgende bijeenkomst wordt teruggekeken naar wat het bespreken van de casus tot gevolg heeft gehad. In principe worden de standaard principes van den Balint-methode gehanteerd.

* U dient tevens lid te zijn van de landelijke vereniging Balint Nederland.

Overzicht Balintgroepen Overzicht