De vereniging

De Vereniging Balint Nederland is een belangenvereniging voor haar leden. Zij draagt zorg dat hulpverleners in de zorg, primair huisartsen, middels deelname aan een Balintgroep, op methodisch verantwoorde wijze, kunnen reflecteren over, hun persoonlijke ervaringen en mogelijke knelpunten in hun arts-patient-relatie. Feedback vanuit de groep collega's stimuleert hen hierbij en schept de context, inzicht te vergroten in overdrachts- en tegenoverdrachtsbelevingen in hun arts-patient-relatie aan de hand van concrete casuistiek.

Basiskwalificatie, een scholingsbeleid en een nascholingsprogramma dragen zorg voor de kwaliteit van het aanbod.Op basis hiervan vindt accreditatie door de KNMG plaats en worden Balintgroepen door de Vereniging formeel gecertificeerd.Per 1 januari 2006 is een nieuwe Vereniging Balint Nederland (VBN) opgericht. De VBN is de belangenvereniging voor de deelnemers en begeleiders van lopende en nieuwe Balintgroepen. De vereniging Balint Nederland komt voort uit de werkgroep NHG Balint, die vanaf 1991 de belangen van de Balint bij het NHG heeft gediend. De vereniging Balint Nederland is onderdeel van de Internationale Balint Federatie, IBF.

Jaarlijks ontmoeten Balint leiders en deelnemers elkaar op een internationaal congres, dat in een van de deelnemende landen wordt georganiseerd. Voor informatie zie www.balintinternational.com.

Hiermee wordt een herkenbare nascholingsmethodiek Balint, inclusief kwaliteitscriteria en accrediterings struktuur gegarandeerd, die daarmee aan de eigentijdse eisen van de Overheid en KNMG/NHG voldoet.

Via de Balint Vereniging Nederland vindt accreditatie plaats met 1 punt per deelgenomen intervisie uur door de KNMG en worden begeleiders gecertificeerd.

De Vereniging Balint Nederland verzorgt voor haar leden jaarlijks 2 intervisiedagen en een landelijke congres. Daarnaast organiseert zij een specifieke opleiding voor potentiele groepsbegeleiders: huisartsvoorzitters en psychotherapeuten/consulenten.

Kenmerken Vereniging Balint Nederland.
De  Vereniging bestaat uit alle leiders en co-leiders van de Balintgroepen in Nederland met name Psychotherapeuten en Huisartsen (ca. 40 groepen). Daarnaast streeft de Vereniging ernaar dat ook alle deelnemers van erkende Balintgroepen lid worden van de Vereniging. Centraal thema is de Balintmethode als middel om hulpverleners (primair Huisartsen of andere medisch Specialismen) te laten reflecteren over hun ervaringen omtrent de arts-patient relatie in de brede zin des woords.

Aanmelden als lid van Balint Nederland

Het kwaliteitsbeleid
Er is een formeel pakket aan kwaliteitsactiviteiten en criteria vastgesteld. Hierin worden de opleidingseisen, van Balint begeleiders zowel bestaande als nieuwe, vastgelegd. Nascholingsactiviteiten, supervisie en visitatie, tijdens de opleiding door erkende Balint begeleiders, publicaties en onderzoek, vakliteratuur en symposia maken hiervan deel uit. Aangesloten wordt bij de eisen / criteria van de International Balint Federation en visitatie hierop.

Er komt een nieuwe procedure voor certificering en accreditatie van lopende groepen,  Voor officiele criteria zie website KNMG.
Een klachtencommissie/procedure maakt deel uit van het kwaliteitsplan.

Adres secretariaat:
Balint Nederland
Rijnsburgerweg 96
2333 AD  Leiden

Telefoon: 06 26 46 95 64
email: secretariaat@balint.nl

Bank:
ABN-AMRO  975981943
IBAN: NL93ABNA0975981943
BIC: ABNANL2A